hurda
 ANA SAYFA 
 Hakkımızda 
 Üyelik Paketleri 
 Online Üyelik 
 Haberler 
 Bilgi Bankası 
 Reklam 
 İletişim 
Hurda Ara! : 
Üye İşlemleri
E-Mail :
Şifre :
• Şifremi Unuttum
• Ücretsiz Üye Olun
• Favorilerime Ekle


Sektörel Kategoriler
Hurda Fiyatları
Sıfır Kırma Makinaları
Manyetik Seperatör Mıknatıs
Balyalama Presleri
İkinci El Kırma Makinaları
Kırma Yedek Parça
Hurda Araç - ÖTA
Diğer Makinalar
Hurda Plastik Çapak Granül
Hurda PVC PEN
Hurda Bakır - Kablo
Hurda Kağıt
Hurda cam
Metal Hurdası
Hurda Lastik Kauçuk - ÖTL
Atık Yağ
Hurda Akü - Pil - Kurşun
Bilgisayar ve Elektronik Kart
Ahşap Tahta Palet Hurdası
İkinci El Big Bag Çuval
Elektrik motoru - Redüktör
Diğer Malzemeler

 Bilgi Bankası

Tüm Konular

Hurda akü ihtiyacı

1- Genel bilgi
Kurşun ana kullanım alanı akü imalatı olmasına rağmen, boya sanayiinde katkı maddesi olarak, yeraltı kablolarının izolasyon maddesi olarak, renkli televizyon tüplerinin yapımında, mühimmat imalatında, av saçması imalinde hammadde olarak ve metal alaşımı olarak kullanıldığı için sanayinin önemli bir hammaddesidir.

Yumuşak olması, işlenme kolaylığı, yüksek özgül ağırlığı, yüksek kaynama noktası, düşük erime noktası, korozyona karşı direnci, enerji absorbsiyonu ve kısa dalga ışınları geçirmeme özellikleri, kurşuna birçok alanda kullanım üstünlüğü sağlamaktadır.

2- Hurda akü ithalatının önemi
Günümüzde, dünya kurşun üretimi, birincil kaynaklardan saf olarak üretimin yeni sıra, kullanılmış hurda kaynaklardan da önemli bir oranda (ikincil kaynaklar) gerçekleştirilmektedir.

Ülkemizde saf kurşun ekonomik olarak üretilememektedir ve tüm ihtiyaç ithalat yolu ile karşılanmaktadır. Diğer üretim yöntemi olan hurda aküden kurşun üretimi ise yeteri kadar etkin yapılamamaktadır. Bunun iki temel nedeni vardır:

2-1- Hurda akü yetersizliği
İç piyasada üretilen akümülatörlerin önemli bir kısmı akü ve akü malzemesi olarak ihraç edilmektedir. Ayrıca, otomotiv ana sanayiine satılan akülerin bir kısmı, araçlarla beraber ihraç edilmektedir. Bu yoğun ihracat; akülerin ülke sınırlarının dışına çıkmasına ve hurda olarak geri kullanılmamasına neden olmaktadır. Ülke içersindeki satışlardan elde edilen yetersiz miktardaki hurda aküler, çeşitli sektörler tarafından kıyasıya rekabet ortamında paylaşılmaya çalışılmaktadır ve arz, talebi karşılamadığı için yetersiz miktardaki hurdanın değeri de artmaktadır ve hurda aküden daha ucuz kurşun elde edilebilmesi mümkün olmamaktadır.

2-2- İthalat yasağı
AB'nin Basel sözleşmesini imzalayan ülkemiz, sözleşmedeki; "Hurda akülerin ithalatı ve ihracatı ilgili bakanlığın izniyle yapılır" maddesini, "ithalatı yasaktır" olarak değiştirerek ucuz kurşun üretimine engel olmuştur.

Rakip ülkelerdeki geri kazanım firmaları hurda aküyü 150-200 dolar/ton'dan temin ederken, ülkemizdeki geri kazanımcılar, arz-talep dengesizliğinden 400-500 dolar/ton'a iç piyasadan toplamaya çalışmaktadır. Geri kazanılmış kurşun maliyetinin yüksekliği, başta akü sektörü olmak üzere diğer kurşun kullanan sektörlerin de rekabet gücünü iyice azaltmaktadır.

Hurda aküden sadece kurşun geri kazanılmıyor. Aynı zamanda plastik aksamları da kırılarak geri kazanılmakta ve plastik hammadde kullanıcısı sektörlere ucuz hammadde sağlanmaktadır.

Hurda akü ithaline yasak getirilmesinin temel sebebi, muhtemel çevre kirliliğidir. Ancak Çevre ve Orman Bakanlığı'nın izni ile faaliyet gösteren ve her an denetim altında tutulan, "lisanslı geri kazanım fabrikalarına" ve "akü üreticisi" firmalara 'lisanslı geri kazanım fabrikalarında' dönüştürülmek üzere hurda akü ithal yetkisi verilir ise ithalat kontrollü olarak gerçekleştirilebilecektir. (Ayrıca, ihracat şartı da konulabilir.)

Bu konuda sektör temsilcilerinin oluşturmuş olduğu kısa adı Aküder olan dernek ve yine sektör temsilcilerinin sermayesiyle hurda akülerin toplanmasında ve yönetmeliğe uygun şekilde geri kazanılmasında önemli rolü olan Aküçev AŞ, ithalatın kontrollü olarak gerçekleştirilmesinde katkıları olabilecektir.

3- Sonuç
Ülkemizde akü firmalarının kurulu kapasite fazlalığı ve sahip oldukları teknik birikim nedeni ile üretilen akülerin yaklaşık yüzde 50'si ihraç edilmektedir. Ancak, Dünya'daki kıyasıya rekabet, dışa bağlı ana hammadde olan kurşun fiyatlarındaki yüzde 250 oranındaki artışlar, ihracatın yapıldığı ülkelerdeki yüksek koruma oranları ve TL/döviz oranındaki olumsuzluklar ihracatı engellemektedir. Hurda akü ithalatının serbest bırakılmasıyla, akü üretim tesislerinin yanı sıra geri dönüşüm tesisleri ve kurşunu kullanan diğer sektörler de rekabetlerini geliştirecekleri için tesislerinin boş kapasitelerini ihracatla doldurma şansı elde edeceklerdir.

Bu rekabet avantajı, ülkemizin cari açığının azalmasına ve ilave istihdam yaratılmasına, vergi gelirlerinin artmasına imkan verecektir.

Ayrıca kontrollü ve kayıt altındaki hurda akü ithalatı, kurşunu ve kurşun kullanan tesisleri de kayıtlı çalışmaya sevk edecek ve denetimi kolaylaştıracaktır.

Tüm bu nedenlerle, dış rakiplerinin sahip olduğu avantajların bir kısmına Türk üreticilerinin de kavuşabilmesi ve ülkemizin bundan faydalanabilmesi için yurtdışından "hurda akü" ithaline izin verilmelidir.
Tüm Konular


GOLD ÜYELER [Liste]
[Tüm Üye Firmalar]ANA SAYFA | Hakkımızda | Üyelik Paketleri | Online Üyelik | Haberler | Bilgi Bankası | Reklam | İletişim


© 2005 - 2018, Hurdadaparavar.com - Hurda ve Geri Dönüşüm Alım - Satım Rehberi, Tüm hakları saklıdır.